Preklady

 

Bežné preklady

 

 

Úradne overené preklady (preklady s pečiatkou)

 

Preklady diplomov, vysvedčení, potvrdení, matričných dokladov, súdnych rozhodnutí...

 

Úradné preklady sú vyžadované najmä pri úradnom styku. Úradné preklady Vám zabezpečíme prostredníctvom nášho tímu prekladateľov zapísaných do zoznamu prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Prekladaná listina sa spojí, respektíve zošije s prekladom trikolórou. Z uvedeného dôvodu si je potrebné zabezpečiť notársky overenú listinu prekladanej listiny.

 

Jazykové kurzy

Výučba jazykov

 • Výučba slovenčiny cudzincov
 • Individuálne a skupinové kurzy
 • Lektor vyštudovaný v odbore
 • Skúsenosti s individuálnou výučbou aj výučbou vo firmách

Preklady

Prekladateľské služby

 • Bežné preklady
 • Úradne overené preklady
 • Preklady dokladov k vozidlám + poistenie
 • Preklady a realizácia webstránok

Tlmočenie

Tlmočnícke služby

 • Simultánne
 • Konzekutívne
 • Úradné
 • Sprievodné
 • Tlmočenie po telefóne
 
Počítadlo.cz
© 2012 Kastely.sk | WEBDIZAJN & PROGRAMOVANIE > ICESIGN STUDIOS
www.icesign.eu